Software sw.mopo.info      Přihlásit - Aktivovat osobní služby - Katalog - Burza pondělí 22. července 2024 15:17
Software
Katalog software
Burza software
Hledat software
Zprávy
Ceník
Přehled médií
Žádost o zařazení
Námět
Jak začít?
Reklama zde
Objednat reklamu
Uživatel
Přihlásit
Zapomenuté heslo
Aktivovat služby
Obecně
Nápověda
Časté dotazy
Aktuality
Kontakty
Zapomenutá přezdívka nebo heslo

Znáte přezdívku?

Jestliže znáte přezdívku a e-mail zadaný při aktivaci či na osobní stránce, napište je prosím do následujících polí a heslo Vám zašleme. Je to však možné pouze v pøípadì, že zaslání e-mailem nebylo zakázáno pøi aktivaci nebo pozdìji v osobním nastavení.

Přezdívka
E-mail

Neznáte přezdívku?

Neznáte-li pøezdívku, nebo nechcete-li údaje zaslat na e-mail zadaný pøi aktivaci, budete muset kontaktovat správce systému pomocí elektronické pošty. Jako pøedmìt uveïte prosím pro urychlení komunikace Zapomenuté registraèní údaje. Do tìla dopisu napište co nejvíce osobních údajù souvisejících s úètem, vèetnì napøíklad neúplné pøezdívky, hesla, pøibližného data aktivace, kdy jste se naposledy pøihlašovali, kolikrát jste asi byli celkem pøihlášeni atd. Pøípad bude individuálnì posouzen správcem systému a jeho vyøízení mùže v závislosti na složitosti pøípadu trvat i nìkolik dnù èi týdnù, bude-li nutné kontaktovat ostatní uživatele, kterých by se problém týkal, zejména mohloby-li dojít k omezení jejich práv. Situace mùže být výraznì lepší, jestliže byly vyplnìny všechny údaje na osobní stránce.

ucty.sw@motio.info
Přihlásit
Jméno

Heslo

Zapomněli jste heslo?
Co jsou služby?
Powered by SoftIndex 2.00