// Software sw.mopo.info
 Software sw.mopo.info      Přihlásit - Aktivovat osobní služby - Katalog - Burza pondělí 22. července 2024 15:24
Software
Katalog software
Burza software
Hledat software
Zprávy
Ceník
Přehled médií
Žádost o zařazení
Námět
Jak začít?
Reklama zde
Objednat reklamu
Uživatel
Přihlásit
Zapomenuté heslo
Aktivovat služby
Obecně
Nápověda
Časté dotazy
Aktuality
Kontakty
Katalog Windows / Kancelář / Bezpečnost / Správa hesel /
[ zpět ]

PassMan 1.2
Program pro snadnou evidenci hesel, kódù, PINù a jiných citlivých informací. Varování! Použití tohoto programu není bezpeèné nebo není zaruèeno, že neprovádí skrytou èinnost, tedy že se nejedná o virus typu Trojský kùò. Obecnì pøi používání programù tohoto typu je tøeba dbát velmi pøísných bezpeènostních opatøení. Tyto programy musí být dodávány ve zdrojovém tvaru, aby bylo možné provést nezávislou odbornou analýzu skuteèné èinnosti, tedy ne jen té deklarované autorem. Zdrojové texty musí být digitálnì podepsány, aby je nebylo možné mìnit. Programy tohoto typu nesmí používat neveøejné neprovìøené šifrovací algoritmy, zejména algoritmy navržené samotným autorem programu. Žádnou z tìchto základních bezpeènostních podmínek tento program nesplòuje, naopak splòuje mnoho kritérií pro zaøazení do kategorie virus typu Trojský kùò. Nasazení programù pro správu hesel je vždy nutné konzultovat s odborníky na problematiku poèítaèových virù a bezpeènost informaèních technologií. Pøípadným používáním tohoto programu se vystavujete znaènému bezpeènostnímu riziku. Z tohoto dùvodu jej nedistribuujeme, v pøípadì zájmu si jej mùžete na vlastní riziko stáhnout ze stránek autora.


Velikost4,56 MB (4785018 B)
Cena dat0,46 Kč
Vydánoříjen 2002
Přidáno6. prosince 2002
Hodnocení0%
Jazykèesky
Číslo položky333
Typprogram
Dostupnostdemo
Možnost vypáleníne
Operační systémWindows 9x/Me/NT/2000/XP
AutorMagis data, s.r.o. http://www.passman.cz/
Omezenízkušební verzi lze spustit maximálnì 50 krát
Požadavkyprocesor 75 MHz, 16 MB RAM
Licencezkušební verze
Vyžaduje instalaciano
Restart po instalacine
SouborInpsm12.exe
Umístění souboru na CDK_Win/Kancel/Bezp/Hesla/PMan12/


Přihlásit
Jméno

Heslo

Zapomněli jste heslo?
Co jsou služby?
Powered by SoftIndex 2.00